Kraj in
njegov
spomin

Das Gedächtnis des Ortes

Loibltal/Brodi 1

Dem Ort begegnet,
nehme ich die Erinnerung an ihn mit.

Ich behalte den Ort in Erinnerung –
er bleibt in meinem Gedächtnis.

Meine Erinnerung an den Ort wird zum Teil meiner Wirklichkeit:
»Poslušajte: Jaz, tedaj, tam!«

Die Geschichte vom Ort wurde Teil meiner Erzählung.
Die Geschichte vom Ort ist Teil meiner Geschichte.

Meine Erinnerung an den Ort wird zum Teil der Wirklichkeit des Ortes:
»Poslušajte: Tedaj, tam!«

Die Geschichte vom Ort wurde Teil der Erzählung.

Die Geschichte vom Ort ist Teil der Geschichte.

Im Gedächtnis, der Ort.

Dem Ort begegnet,
gab er mir Erinnerung,
gab ich ihm Gedächtnis.

INTERFERENZEN 2020

Neue Erinnerungen

2020 finden die Interferenzen im Rahmen der Kärntner Landesausstellung Carinthija2020 statt und erweitern durch diese Möglichkeit den Zeitraum unserer Präsenz im Loibltal. Den Sommer über, bis in den Herbst, wird das Haus und der Raum rund um Loibltal/Brodi 1 zum Ort des offenen Erzählens und des tiefen Zuhörens, um die Gegenwart zu diskutieren, Zeitzeugen- und Zukunftsgespräche zu führen, für kulturelle Interventionen die uns beflügeln und gemeinsame Aktivitäten die unsere Gedanken erden. 

INTERFERENCE 2020

Novi spomini

Leta 2020 se bodo Interference odvile v okviru koroške deželne razstave Carinthija2020 in tako razširjajo obdobje naše prisotnosti v Brodih. V teku poletja in vse do jeseni bosta hiša Brodi/Loibltal 1 in prostor okoli nje postala prostor odprtega pripovedovanja in globokega poslušanja, omogočila bosta razprave o sedanjosti, pogovore s pričami in o prihodnosti, kulturne intervencije, ki nas bodo povzdignile, in skupne dejavnosti, ki bodo vezale naše misli. 

Kaj Vas pričakuje? | Was erwartet Sie?

 • Razstava | Ausstellung

  Online • Loibltal/Brodi 1 • Graz/Gradec

  »Das Gedächtnis des Ortes | Kraj in njegov spomin, Loibltal/Brodi 1« bringt die Themen Nationalismus, Demokratieentwicklung, Migration, Frauen und Erinnerungskultur im 20. Jahrhundert zur Sprache, um die Entwicklung einer Gesprächskultur in die tabubehafteten Bereiche dieser gesellschaftsformenden Themengebiete zu ermöglichen. Erinnerungen von Zeitzeugen, die Rekonstruktionen einzelner Lebenswege der Bewohner*innen des Hauses und die im Haus Loibltal/Brodi 1 erhaltenen Gegenstände öffnen den Dialog.

  »Kraj in njegov spomin | Das Gedächtnis des Ortes, Loibltal/Brodi 1« obravnava teme nacionalizma, razvoja demokracije, migracij, žensk in kulture spominjanja v 20. stoletju, da bi omogočil razvoj kulture pogovora na tematskih področjih, polnih tabujev, ki oblikujejo družbo. Spomini prič, rekonstrukcije posamičnih življenjskih poti prebivalk in prebivalcev hiše ter ohranjeni predmeti iz hiše Brodi/Loibltal 1 odpirajo dialog.

 • Festival

  Online • Loibltal/Brodi 1

  »Tea time talk«, quasi als Hauptbühne, gibt Expert*innen aus den Bereichen Zeitgeschichte, Bildung, Frauen, Demokratie, Gestaltung und Wirtschaft das Wort. »2b in Brodi«, die Nebenräume, lassen uns mehr von uns erfahren und gemeinsam Dinge tun – in ihnen ist viel Platz für Erzählungen. Wissenserweiterung und ein besseres gegenseitiges Kennenlernen sind das Ziel des Festivals, um bisher ungekannte Perspektiven und Qualitäten in die Gestaltung der Zukunft miteinbeziehen zu können.

  »Tea time talk«, na svoj način glavni oder, daje besedo strokovnjakinjam in strokovnjakom s področij novejše zgodovine, izobrazbe, žensk, demokracije, oblikovanja in gospodarstva. »2b in Brodi« so stranski prostori, kjer lahko izvemo več o sebi in stvari počnemo skupaj – v njih je veliko prostora za pripovedi. Cilja festivala sta izboljševanje znanja in boljše medsebojno spoznavanje, da lahko upoštevamo še nepoznane vidike in lastnosti v snovanju prihodnosti.

 • Publikationen

  Katalog • Blog

  Zum haptischen, dauerhaften Nachlesen und Nachschauen, werden die Inhalte der Ausstellung in einem umfassenden Katalog präsentiert. Der Ausgangspunkt dieses Projektes, der Text »Na pamet – Aus dem Gedächtnis einer slowenisch-deutsch schweigenden Familie« von Petra Kohlenprath, wird als Taschenbuch, jetzt zweisprachig, aufgelegt.

  Vsebine razstave bodo predstavljene v obsežnem katalogu, da vam bodo te vsebine otipljivo in trajno na voljo za pregled in branje. Izhodišče tega projekta je besedilo Petre Kohlenprath z naslovom Na pamet – Iz spomina slovensko-nemško molčeče družine, ki bo izdano dvojezično v obliki žepnice.


  Um die im Festival präsentierten und erarbeiten Ergebnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen, werden die Themenbereiche in regelmäßigen Blog-Beiträgen auf interferenzen.at veröffentlicht und auf Social-Media-Kanälen Instagram und facebook verbreitet.

  Da bi na festivalu predstavljene in razdelane vsebine približali čim širšemu občinstvu, bodo tematska področja redno objavljana v obliki prispevkov za blog na naslovu interferenzen.at in na družbenih omrežjih Instagram in Facebook.

 • Soziale Medien

  Instagram • Facebook

  #interferenzen. Auf Instagram wird Zugang zu den Kernthemen und den Inhalten der Ausstellung im Loibltal ermöglicht. Vorallem Schüler*innen und junge Erwachsene sind eingeladen sich zu beteiligen, sich mit der eigenen Herkunft offen und multi-perspektivisch auseinander zusetzten. 
  Interferenzen auf facebook – @interferenzen – werden zur Ankündigung des Projektes, von Veranstaltungen und zur Verbreitung von Blogbeiträgen genutzt.

  #interferenzen. Na Instagramu bo v objavah mogoče dostopati do osrednjih tem. Predvsem šolarke in šolarji ter mladi odrasli so vabljeni, da se udeležijo ter se odprto in z več vidikov soočijo s svojim poreklom. 

  Interference na Facebooku – @interferenzen – pa bodo napovedovale projekte in prireditve ter delile prispevke z bloga.

COVID-19: Wir finden einen Weg!

Projektstart

Aufgrund der COVID-19 Pandemie und der  neuen gesetzlichen Regelungen der Bundesregierung im Kulturbetrieb wissen wir aus heutiger (1.Mai 2020) Sicht noch nicht im Detail, wie es denn im Juli, August, September und Oktober aussehen wird. 

Was wir aber sicher sagen können:
Ab 21. Juni 2020 wird diese Website mit weiteren Inhalten aus der Ausstellung und Angaben zu »Tea time talk« und »2b in Brodi«zugänglich sein.
Mit 21. Juni 2020 werden wir organisatorisches zur Ausstellungsöffnung und zum Festival sagen können.
Das Haus Loibltal/Brodi 1 wird zugänglich sein, das Festival wird stattfinden – betreffend die Modalitäten warten wir aber noch ab.

Sie werden Informationen über diese Website, Printmedien oder, wenn Sie möchten, über unseren Newsletter, den Brojanski Kurir, erhalten – die Anmeldung ist bereits möglich. 

Covid-19 – našli bomo pot!

Start projekta

Zaradi pandemije covida-19 in novih zakonskih predpisov, ki jih je za področje kulture sprejela zvezna vlada, z današnjega stališča (1. maj 2020) ne vemo natančno, kakšna bo situacija julija, avgusta, septembra in oktobra. 

Z gotovostjo pa lahko povemo naslednje:
Od 21. junija 2020 bo na tej spletni strani na voljo več vsebin razstave in informacij o »Tea time talk« in »2b in Brodi«.

Z 21. junijem bo znanih več organizacijskih informacij glede otvoritve razstave in festivala.

Hiša Brodi/Loibltal 1 bo dostopna, festival se bo izvedel – kako točno bomo še videli.

Prejeli boste informacije na tej spletni strani, tiskanih medijih ali, če želite, tudi preko naših e-novicah, Brojanskem Kurirju. Lahko se že prijavite. 

Brojanski Kurir 

Der Brojanski Kurir wird 2020 sechs Mal erscheinen. Beginnend mit 21. Juni, in Folge im Abstand von jeweils vier Wochen. Im Brojanski Kurir werden wir Sie über Öffnungszeiten und Veranstaltungstermine informieren, aber auch inhaltliche Bezüge zu den Kernthemen herstellen, auf Publikationen hinweisen und von Veranstaltungen berichten. Gerne ist der Brojanski Kurir auch Plattform, um auf Ihre Initiative / Arbeit im Bereich der Zukunftsgestaltung zu verweisen. Melden sie sich doch einfach bei uns! Kontakt

Brojanski Kurir bo leta 2020 izšel šestkrat. Prva izdaja bo na vrsti 21. junija, nato pa sledijo ostale v štiritedenskih intervalih. V Brojanskem Kurirju vas bomo obveščali o odpiralnih časih in terminih dogodkov, tkali vsebinske povezave z osrednjimi temami, predstavljali publikacije in poročali o dogodkih; v Brojanskem Kurirju z veseljem objavimo tudi vašo iniciativo oz. vaše delo na področju snovanja prihodnosti. Javite se nam! Kontakt


© 2020 Kulturno društvo | Kulturverein INTERFERENZEN